Odpowiedzi

2010-04-17T00:09:36+02:00
Linie środkowe są średnimi arytmetycznymi z podstaw, tak więc oznaczmy te linie przez "m₁" i "m₂":

m₁=(5+8)/2=13/2=6½

m₂=(4+9)/2=13/2=6½

6½=6½
m₁=m₂

więc te linie są równej długości. Trapezy

by trapezy były te podobne to stosunek odpowiadającym im boków musi być ten sam:
5/4=8/9

wymnażając na krzyż stwierdzamy:
45≠32

więc trapezy nie są podobne.