Proszę szybko ...
Fizyka ćwiczenia "spotkanie z fizyką"
Zadanie 9/51
Oblicz objętość platynowej bryły, której masa wynosi 500 g.

Zadanie 10/51
Masa rtęci w termometrze wynosi 24,3 g. Jaka jest jej objętość? podaj wynik w cm3

Proszę o obliczenia.
Z góry Dziękuję ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T22:17:30+02:00
Zad1
dane:
m=500g
d=21,5g/cm3
szukane:
V=?
d=m/V
V= m/d
V=500g/21,5 g/cm3
V=23,26cm3
zad2
dane:
m=24,3g
d=13,55g/cm3
szukane:
V=?
d=m/V
V=m/d
V=24,3g/13,55g/cm3
V=1,79cm3
13 3 13