Odpowiedzi

2013-12-25T13:16:42+01:00
Oficerów polskich, ziętych do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku internowano w trzech obozach jenieckich: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zgrupowano tam około 15 tys. jeńców.
Wczesną wiosną 1940 roku na Kremlu zapadła decyzja dotyczaca likwidacji polskich oficerów. W okresie od kwietnia do czerwca 1940 roku zostało zamordowanych przez organy NKWD 14600 jeńców polskich. Jednym z takich miejsc straceń był las katyński na Smoleńszczyźnie, gdzie zginęli oficerowie z obozu w Kozielsku. 
14 4 14