Odpowiedzi

2010-04-15T19:36:48+02:00
Na rozmieszczenie stref o podobnej ilości opadów wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest położenie geograficzne głównie szerokość geograficzna. Strefy o takich samych opadach rozciągają się właśnie równoleżnikowo, ponieważ duży wpływ na ilość opadów mają stosunki termiczne. Oprócz temperatury wpływ na ilość występujących opadów mają wiatry, odległość od zbiorników wodnych, prądy morskie, ukształtowanie powierzchni i rozkład jej form.
2 4 2