Im 14. Jahrhudert stand die Schweiz unter Osterreichs Herrschaft. Der kaiserliche Vogt GeBsler regierte die Schweiz. Er hasste die Schweizer und die Schweizer hassten ihn.

Eines Tages lieB GeBler seinen Hut auf dem Markt in Altdorf auf eine hoho Stange aufhangen und jeder Schweizer musste sich vor dem Hut verbeugen.

Wilhelm Tell kam mit seinem Sohn Walter an dem Hut vorbei. Sie verbeugten sich nicht.
GeBler warf sie dafur ins Gefangnis. Am nachsten Tag sagte GeBler, dass Wilhelm Tell einen Apfel vom Kopf seines Sohnes scheiBen sollte. Sollte er das nicht machen, mussten er und sein Sohn sterben.
Wilhelm Tell war ein beruhmter Schutze. Er nahm seine Armbrust und traf mit dem ersten Pfeil den Apfel und war frei.
GeBler bermerkte den zweiten Pfeil und fragte Tell, warum er zwei Pfeile hatte. Tell antwortete, dass der 2. Pfeil fur GeBler bestimmt war. GeBler wurde wutend und lieB den Tell fangen und auf die Burg nehmen. Sie fuhren mit einem kleinen Boot uber den Vierwaldstattersee.
Nachts kam ein starker Sturm und Tell steuerte das Boot an eine Klippe. Dort sprang er mit seinem Sohn ans Land. Wilhelm Tell und sein Sohn flohen in die Berge.
Der Vogt suchte sie in den Bergen. Er wusste nicht, dass dort andere Schweizer auf ihn und seine Truppen warteten.
Wilhelm Tell traf den Vogt ins Herz, die Schweizer besiegten die osterreichischen Truppen und die Schweiz war wieder frei. Die Schweizer ehren Wilhel Tell als ihren Nationalhalden.

Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na język polski. Pilne na jutro

2

Odpowiedzi

2010-04-15T19:50:26+02:00
W 14 począwszy od wieku, był w Szwajcarii na podstawie przepisu Austrii. Cesarskiej Vogt GeBsler orzekł Szwajcarii. Nienawidził i Konfederacją Szwajcarską nienawidzili go.

Pewnego dnia drogi Gebler kapelusz na rynku w Altdorf powiesić się na słup i hoho każdy Szwajcar miał łuk przed kapelusz.

Wilhelm Tell przyszedł z synem do kapelusza Walter. Nie kłaniał.
Gebler rzucił Darfurze do więzienia. Następnego dnia Gebler powiedział, że Wilhelm Tell był plasterki jabłka z głowy swego syna. Nie powinien on, że musiał umrzeć i jego syna.
Wilhelm Tell był ów słynny ochrony. Wziął kuszy i spotkał się z pierwszym arrow jabłko i była wolna.
bermerkte Gebler Powiedz drugiej strzałki i zapytał, dlaczego miał dwa strzały. Tell odpowiedział, że 2 Strzałki Gebler została ustalona. Gebler był wutend i miłość Powiedz złapać i wziąć na zamek. Jechali na temat w małej łodzi Vierwaldstattersee.
Nocy nie było burzy i silnego Powiedz kierować łodzią na klifie. Nie, nie wahał się z synem do kraju. Wilhelm Tell i jego syn uciekł w góry.
Komornik szukała w górach. Nie wiedział, że nie czekając na innych szwajcarskich na niego i jego oddziałów.
Wilhelm Tell hit komornika do serca, austriacko-szwajcarski pokonał wojska i Szwajcarii znów była wolna. Swiss Wilhel Powiedz cześć krajowych zapasów.
2 3 2
2010-04-15T19:58:06+02:00
W 14. Jahrhudert Szwajcaria należała pod wielkanocnego cesarstwa panowanie. Cesarski wójt GeBsler rządził Szwajcarią. On nienawidził Szwajcarów i Szwajcarzy nienawidzili jego.

Pewnego dnia drogi Gebler kapelusz na rynku w Altdorf powiesił się na słupie i każdy Szwajcar miał ukłonić przed kapeluszem.
Wilhelm Tell przyszedł z synem do kapelusza Walter. Nie ukłaniał się. Gebler rzucił Darfurze do więzienia. Następnego dnia Gebler powiedział, że Wilhelm Tell zrzucił plasterki jabłka z głowy swego syna. Nie powinien on, że musiał umrzeć i jego syna.
Wilhelm Tell był ów słynny ochroniarz. Wziął kuszy i spotkał się z pierwszym arrow jabłko i była wolna. Bermerkte Gebler Powiedział drugiej strzałki, i zapytał, dlaczego miał dwa strzały. Tell odpowiedział, że 2 Strzałki Gebler została ustalona. Gebler był wutend i miłość Powiedz złapać i wziąć zamku. Jechali na temat w małej łodzi Vierwaldstattersee.
Nocy nie było burzy i silnego Powiedz kierować łodzią na klifie. Nie, nie wahał się z synem do kraju. Wilhelm Tell i jego syn uciekł w góry. Komornik szukała w górach. Nie wiedział, że nie czekając na innych szwajcarskich na niego i jego oddziałów.
Wilhelm Tell hit komornika do serca, austriacko-szwajcarski pokonał wojska i Szwajcaria znów była wolna. Swiss Wilhel Powierzył część krajowych zapasów.

Myślę ,że coś takiego :)
1 5 1