Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T15:38:49+02:00
Doświadczenia życiowe skłaniały Traugutta do unikania sytuacji niebezpiecznych. Dążył do osiągnięcia szczęścia osobistego wraz z drugą towarzyszką życia. Dlatego też nie brał udziału w przygotowaniach do wybuchu powstania. Przebywa w swoim majątku i pędzi sielski żywot ziemianina. Dopiero rozmowa z lokalnymi organizatorami walk powstańczych na ziemi brzeskiej i kobryńskiej zadecydowała o wzięciu udziału w zrywie narodowym. Dla celów konspiracyjnych Traugutt przybrał nazwisko Michał Czarnecki. 25 kwietnia przyjął dowództwo nad oddziałem kobryńskim i stoczył kilka zwycięskich potyczek. Pierwsza ważniejsza bitwa miał miejsce17 maja 1863 r. Miała miejsce na grobli, zwanej Horecką. Traugutt ze swym oddziałem zwyciężyli nad Moskalami, czyli nad Rosjanami, nie tracąc ani jednego żołnierza.Już w pierwszych dniach swej władzy opracował służbę łączności. Po raz pierwszy w historii chłop polski w tak wielkim zakresie obejmował zadania, które kiedyś wykonywał stan rycerski, a potem stan szlachecki. Stawał się prawdziwym żołnierzem Rzeczpospolitej. Traugutt podobnie jak Kościuszko umiłował prawy charakter tego najniższego stanu i wierzył, że nie da on się zwieść pozorom i nie uwierzy pięknym słówkom bez pokrycia. Dla tego też chłop polski zawierzył Kościuszce tak jak i zawierzył Trauguttowi.Idea uwłaszczenia chłopów wyrażona przez Romualda Traugutta i jego rząd przetrwała powstanie. Aby odciągnąć od niego ludność chłopską, władze carskie także podjęły dekret znoszący pańszczyznę i uwłaszczający chłopów. Skutkiem powstania styczniowego było jednakże nasilenie rusyfikacji ziem polskich zaboru rosyjskiego i zupełne zlikwidowanie resztek autonomii - dawne kongresowe Królestwo Polskie zostało mianowane Krajem Nadwiślańskim.