Przetłumaczcie mi to please;p

what will happen if one of them erupts?
the lava will wipe out everything for 100 km around the volcano.
50 cm of ash will fall in an hour
the dust and gas will block out the sun for a long time ,
the temperature will drop,
plants and animals will die ,
many people won't survive .


Calderas or''supervolcanoes'' are huge volcanoes that can cause wordlwide damage and climate change if they erupt.The good news is this only happens every 100,000 years .The bad news is there are at least two sleeping supervolcanoes that are ready to wake up soon -Toba ,on the Indonesia island of Sumatra ,and Yellowstone in the USA

2

Odpowiedzi

2010-04-15T19:31:33+02:00
What will happen if one of them erupts?
the lava will wipe out everything for 100 km around the volcano.
50 cm of ash will fall in an hour
the dust and gas will block out the sun for a long time ,
the temperature will drop,
plants and animals will die ,
many people won't survive .


Calderas or''supervolcanoes'' are huge volcanoes that can cause...

co zdarzy się, jeśli jeden z nich wybuchnie?
lawa wytrze wszystko dla 100 km dookoła wulkanu.
50 cm popiołu jest zbiórce godziną kurz i gada za dużo zamkną słońce przez długi czas , temperatura spadnie, że,
rośliny i zwierzęta umrą ,
wielu ludzi nie utrzyma się przy życiu .


Or''supervolcanoes'' kraterów jest ogromnymi wulkanami, które mogą spowodować...
2010-04-15T19:40:25+02:00
1. co się stanie, jeśli jeden z nich wybuchnie?
2. lawa zmiecie wszystko w odległości 100 km wokół wulkanu.
3. 50 cm popiołu spadnie w ciągu godziny.
4. pył i gaz zkryje słońce na długi czas.
5. temperatura obniży się.
6. zginą rośliny i zwierzęta.
7. wielu ludzi nie ocaleje.

...lub "superwulkany" są ogromnymi wulkanami, które potrawią spowodować zniszczenie świata i zmiany klimatu, jeśli wybuchną. Dobrą wiadomością jest to, że staje się to co każde 100,000 lat. Złe wieści są takie, że najmniejsze 2 uśpione wulkany są gotowe wkrótce się obudzić - Toba, w Indonezyjskiej wyspie Sumatrze oraz Yellowstone w USA.