Odpowiedzi

2013-07-02T17:43:09+02:00

metal + kwas ⇒ sól + wodór

2K + 2HNO₃ ⇒ 2KNO₃ + H₂

potas + kwas azotowy(V) ⇒ azotan(V) potasu + wodór

 

tlenek metalu + kwas ⇒ sól + woda

K₂O + 2HNO₃ ⇒ KNO₃ + H₂O

tlenek potasu + kwas azotowy(V) ⇒ azotan(V) potasu + woda

 

wodorotlenek + kwas ⇒ sól + woda

KOH + HNO₃ ⇒ KNO₃ + H₂O

wodorotlenek potasu + kwas azotowy(V) ⇒ azotan(V) potasu + woda

 

tlenek metalu + tlenek niemetalu ⇒ sól

K₂O + N₂O₅ ⇒ 2KNO₃

tlenek potasu + tlenek azotu(V) ⇒ azotan(V) potasu

 

wodorotlenek + tlenek niemetalu ⇒ sól + woda

2KOH + N₂O₅ ⇒ 2KNO₃ + H₂O

wodorotlenek potasu + tlenek azotu(V) ⇒ azotan(V) potasu + woda