1.Jeżeli w cząsteczce DNA znajduje się 40% guaniny, to liczba cząsteczek cytozyny wynosi …………………..,
a tyminy i adeniny - po ……………………. .
2.Allel warunkujący anemię sierpowatą koduje informację o budowie nieprawidłowej cząsteczki …………………
która w skutek tej wady wykazuje zmniejszoną rozpuszczalność i większą skłonność do krystalizacji, co powoduje deformację kształtu erytrocytów.
3.U grochu barwa czerwona kwiatów dominuje nad barwą białą. Jakie będzie rozszczepienie fenotypów i genotypów w potomstwie dwóch heterozygot o czerwonej barwie kwiatów.

1

Odpowiedzi

2010-04-16T11:26:36+02:00
1.Jeżeli w cząsteczce DNA znajduje się 40% guaniny, to liczba cząsteczek cytozyny wynosi …40%………………..,
a tyminy i adeniny - po ………10%……………. .
2.Allel warunkujący anemię sierpowatą koduje informację o budowie nieprawidłowej cząsteczki ……hemoglobiny……………
która w skutek tej wady wykazuje zmniejszoną rozpuszczalność i większą skłonność do krystalizacji, co powoduje deformację kształtu erytrocytów.
3.U grochu barwa czerwona kwiatów dominuje nad barwą białą. Jakie będzie rozszczepienie fenotypów i genotypów w potomstwie dwóch heterozygot o czerwonej barwie kwiatów.

Aa x Aa
genotypy: AA, Aa, Aa, aa
fenotypy: 75 % czerwone, 25 % białe
1 5 1