Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś rozwiązać te zadanie ale wszystkie, bo jeżeli nie będzie wszystkich to zgłaszam spam.
Zadanie 1
Jeśli zmienimy kolejność cyfr liczby dwucyfrowej, to otrzymana liczba utworzy z daną liczbą stosunek 4:7, a iloczyn obu cyfr wyniesie 252. Jaka to liczba?
Zadanie 2
Irek ma w swoim indeksie tylko piątki, czwórki i trójki. Trójek ma najwięcej, o 10 więcej niż piątek. Czwórek ma trzy razy więcej niż piątek. Ile ma trójek, czwórek i piątek, jeśli średnia jego ocen jest równa 3,6? Jakim procentem pozostałych ocen są piątki?
Zadanie 3
Na stadionie, którego bieżnia ma 400 m długości, odbył się bieg na 10 km. Zwycięzca ukończył bieg po 30 minutach, a ostatni zawodnik po 32 minutach. Po ilu okrążeniach zwycięzca ,,zdublował'' ostatniego zawodnika? Przyjmij, że każdy zawodnik biegł ze stałą prędkością.
Zadanie 4
Rowerzysta jechał z miejscowości A do B w czasie 5 godzin. Pierwszy etap drogi równy 28 km przebył ze średnią prędkością 12 km/h.Drugi etap ze średnią prędkością 8 km/h, a trzeci etap ze średnią prędkością
15 km/h. W drodze powrotnej te same odcinki drogi pokonał odpowiednio ze średnimi prędkościami 15 km/h, 8 km/h, i 12 km/h w czasie 4 godzin 39 minut.
Oblicz drogę, którą przebył rowerzysta z miejscowości A do B.
Zadanie 5
Po dwukrotnej obniżce ceny towaru, za każdym razem o ten sam procent, jego cena końcowa stanowi 64% ceny pierwotnej. Oblicz, o ile procent dokonywano każdorazowo obniżki ceny towaru ?
Proszę o dokładne obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-04-15T20:12:14+02:00
Zadanie 1
Jeśli zmienimy kolejność cyfr liczby dwucyfrowej, to otrzymana liczba utworzy z daną liczbą stosunek 4:7, a iloczyn obu cyfr wyniesie 252. Jaka to liczba?
4*(10y+x)=7(10x+y)
(10y+x)*(10x+y)=252
40y+4x=70x+7y
40y-7y=70x-4x
33y=66x /:33
y=2x
(10*2x+x)*(10x+2x)=252
21x*12x=252
252x=252 /252
x=1
y=2*1=2
Zadanie 2
Irek ma w swoim indeksie tylko piątki, czwórki i trójki. Trójek ma najwięcej, o 10 więcej niż piątek. Czwórek ma trzy razy więcej niż piątek. Ile ma trójek, czwórek i piątek, jeśli średnia jego ocen jest równa 3,6? Jakim procentem pozostałych ocen są piątki?
x-piątki
3x-czwórki
x+10-trójki
5x+4*3x+3*(x+10)/x+3x+x+10=3,6
5x+12x+3x+30/5x+10=3,6
20x+30=[5x+10]*3,6
20x+30=18x+36
20x-18x=36-30
2x=6 /:2
x=3
3x=3*3=9
3+10=13
13+9+3=25
52 -100%
3-?
?=3*100/25=12%
o; piątek 3, czwórek 9, trójek 13. piatki to 12% ocen.

Zadanie 3
Na stadionie, którego bieżnia ma 400 m długości, odbył się bieg na 10 km. Zwycięzca ukończył bieg po 30 minutach, a ostatni zawodnik po 32 minutach. Po ilu okrążeniach zwycięzca ,,zdublował'' ostatniego zawodnika? Przyjmij, że każdy zawodnik biegł ze stałą prędkością.
x - liczba okrążeń zwycięzcy do momentu zdublowania,
x - 1 - liczba okrążeń ostatniego zawodnika.

Z podanych danych wyliczamy, że prędkość pierwszego zawodnika wynosi 20 km/h, ostatniego wynosi 18,75 km/h
Do momentu zdublowania zawodnicy mają taki sam czas, zatem: 400x20=400(x-1)18,75
Stąd x = 16.

Zadanie 4
Rowerzysta jechał z miejscowości A do B w czasie 5 godzin. Pierwszy etap drogi równy 28 km przebył ze średnią prędkością 12 km/h.Drugi etap ze średnią prędkością 8 km/h, a trzeci etap ze średnią prędkością
15 km/h. W drodze powrotnej te same odcinki drogi pokonał odpowiednio ze średnimi prędkościami 15 km/h, 8 km/h, i 12 km/h w czasie 4 godzin 39 minut.
Oblicz drogę, którą przebył rowerzysta z miejscowości A do B.
Zadanie 5
Po dwukrotnej obniżce ceny towaru, za każdym razem o ten sam procent, jego cena końcowa stanowi 64% ceny pierwotnej. Oblicz, o ile procent dokonywano każdorazowo obniżki ceny towaru ?
Proszę o dokładne obliczenia