Odpowiedzi

2010-04-17T23:39:48+02:00
Nie ma wszystkiego
Cwiczenie 21
c)3/4=10/(4+x)
12+3x=40
3x=28
x=28/3
Zad 1.16
a)α=20
b)α=55
c)α=30
d)α=100

Zad 1.17
a)4/x=10/6+x
24+4x=10x
6x=24
x=4
c)5²+x²=13²
x²=169-25
x²=144
x=12
d)3²+(x+2)²=5²
x=4 trójkąt egipski