1. liczby P, k i r są dodatnie oraz P=k/r , zatem:
A. r=kP B. r= 1/Pk C.r=k/p D. r=p/k

2. Jeśli n=0,8 b to:
A. b= 0,2n B. b=1,25n C. b=0,8n D. b=0,25n

3. Pole pewnego trójkąta jest równe P. Wyskość h tego trójkata, poprowadzoną do boku o długości a, można obliczyć ze wzoru:
A. h=1/2 aP B. 2Pa C. h=P/2a D. h=2p/a

xD

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:50:34+02:00