Zad.1 Zamień procent na ułamek zwykły lub dziesiętny;
27% =
11,4% =
16% =
134% =
15,5% =
240% =
Zad.2 Zamień liczby na procent;
0,37=
dwie piąte(ułamek)=
0,073=
jedna cała i sześć dwudziestych piątych(ułamek)=
13=
dwie dziewiąte (ułamek)=
Zad.3
Oblicz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
a) Jaki procent liczby 40 stanowi liczba 64?
...........................................................
...........................................................
............................................................
b)Jakim procentem liczby 15 jest liczba 5?
...............................................
...............................................
.................................................
c) Przeciętny słoń afrykański waży 5,700kg. Jego mózg waży około 5kg.
Jaki procent masy słonia stanowi masa jego mózgu?
.................................................
...............................................
................................................
d)Magnetofon kosztował 550zł. Jego cenę obniżono o 50zł. O ile procent
obniżono cenę magnetofonu??
......................................
.......................................
........................................
Pomocyyyy Proszę potrebne na zarazzz Ratujcie~!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-05T15:55:31+01:00
Zad1)
27%=0,27
11,4%=0,114
16%=0,16
134%=1,34
15,5%=0,155
240%=2,4
zad2)
0,37=37%
dwie piąte(ułamek)=40%
0,073=7,3%
jedna cała i sześć dwudziestych piątych(ułamek)=124%
13=1300%
dwie dziewiąte(ułamek)=0,2222222...%(nie jestem pewien)
zad3)
nie wim nie miałem jeszcze
2009-11-05T16:00:36+01:00
Zad.1
27% =0,27
11,4% =0,114
16% =0,16
134% =1,34
15,5% =0,155
240% =2,40
Zad.2
0,37=37%
dwie piąte(ułamek)=10%
0,073=7,3%
jedna cała i sześć dwudziestych piątych(ułamek)=124%
13=1300%
dwie dziewiąte (ułamek)=
Zad.3
Oblicz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
a) Jaki procent liczby 40 stanowi liczba 64?
......40-100.....................................................
........64-x...................................................
.......x=100*64=..6400.............6400:40.=160%.....................................
b)Jakim procentem liczby 15 jest liczba 5?
.........15-100...................................
..........5-.x....................................
.....x=100*5=500.......500:15=33,[33].................
c) Przeciętny słoń afrykański waży 5,700kg. Jego mózg waży około 5kg.
Jaki procent masy słonia stanowi masa jego mózgu?
.............5,700-100....................................
................5-x...............................
..100*5=.500........500:5.700=89.....................................
d)Magnetofon kosztował 550zł. Jego cenę obniżono o 50zł. O ile procent
obniżono cenę magnetofonu??
........550-100..............................
..........50-x.............................
.100*50=5000 5000:550=9.......................................
2 2 2