Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu .:
A) kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku .
B)Prostokąta o wymiarach 10cm , 5 cm wokół dłuższego boku .
c) Prostokąta o wymiarach 10 co , 5 cm wokół krótszego boku .

2

Odpowiedzi

2010-04-15T19:45:31+02:00
A)
kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku
r = 4 cm
h = 4 cm
2r i h = (2*4) *4 = 32 cm2

B)
prostokąta o wymiarach 10cmx5cm wokół dłuższego boku
r = 5 cm
h = 10 cm
2r i h = (2*5) *10 = 100 cm2

C)
r=10
h= 5 cm
2r i h = (2*10) * 5= 500 cm2
3 3 3
2010-04-15T19:48:55+02:00
2)Przekrojem osiowym walca jest prostokąt o wymiarach 2r i h
Pole powierzchni prostokąta: P = 2r * h

Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu:
A) kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku
r = 4 cm
h = 4 cm
2r i h = (2*4) *4 = 32 cm2

B) prostokąta o wymiarach 10cmx5cm wokół dłuższego boku
r = 5 cm
h = 10 cm
2r i h = (2*5) *10 = 100 cm2

C)r=10
h= 5 cm
2r i h = (2*10) * 5= 500 cm2
1 1 1