Zadanie od 6 do 8 na stronie 182.
podręcznik do matematyki gimnazjum gdańskie wydawnictwo oświatowe.
proszę o obliczenia:)
z góry dziękuję.:**
7 zadanie w zalączniku

6 zadanie
a) oblicz Pp prostopadłościanu o krawedziach długości 3cm, 4cm i 1dm.
b) suma długości wszystkich krawędzi 6cianu wynosi 216cm.
oblicz Pp tego 6cianu.

8 zadanie.
oblicz Pp graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20cm, a podstawa jest:
a) trójkątem równoramiennym o bokach 5cm,5cm,6cm.
b) trapezem równoramiennym o bokach 10cm,6cm,4cm,4cm.
c) rombem o przekątnych 12cm i 16cm.
d) trapezem równoramiennym o podstawach 3cm,9cm oraz wysokości 4cm.

THX..:***

1

Odpowiedzi

2010-04-15T20:49:14+02:00
Zad.6.
3,4,1
Pp= 2*(3*4+4*1+3*1) = 2* (12+3+4)= 2*19 =38 j²
2)
Pp - pole powierzchni
PP - pole podstawy
216:6 = 36 -> dł. jednej krawędzi
Pp = 36*36 = 1296 [j²]
PP = też = 36*36 = 1296 [j²]
zad.7.
a) nie wiem
b) (5*7)*6 =210 [j²]
c)
pole trójkąta (bo 6kąt jest złożony z 6 równobocznych trójkątów)
=
(a²√3):4 = 16√3:4 = 4√3
pole 6 kata (podstawy) = 6*4√3 = 24√3 [j²]
Pp = 2*24√3+ 6*4*6= 48√3+144 [j²]

zad.8.
5,5,6 h=20
Pp = 4*6 + 5*20+5*20+6*20= 24 + 200+120= 344 [j²]

itd.
1 5 1