Proszę przetłumaczcie mi to na j.polski...
Most efforts have been concentrated on developing materials related to Impressionism. The Impressionists are unrivalled in their popular appeal and their paintings are among the best loved in the world. Drawn together by a common desire to bring a new kind of realism to painting, they astonished their contemporaries with their revolutionary treatment of colour and light. Sunlight and dappled water, the evanescent atmosphere of outdoor scenes and fleeting moments in everyday life characterize their work at its most delightful.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:51:27+02:00
Większość wysiłków została skoncentrowana na rozwijaniu materiałów opowiedzianych Impresjonizmowi. Impresjoniści są niezrównani w swoim popularnym apelu i ich obrazy znajdą się wśród najlepszych kochany na świecie. Narysowany razem przez wspólne pragnienie by przynieść nowy rodzaj realizmu obrazowi, zadziwili swoich rówieśników z rewolucyjnym obchodzeniem się koloru i światła z nimi. Światło słoneczne i pokryta cętkami woda, ulotna atmosfera scen na świeżym powietrzu i krótkie momenty w codziennym życiu są charakterystyczną cechą ich pracy przy jego najbardziej zachwycający.