Odpowiedzi

2009-11-05T15:52:39+01:00
Rzeźba w prechistorii była bardzo ważna. Rzeźby były zrobione z bardzo różnych materiałów. Dzięki nim wzrosła w tamtych czasach wzrosła wartość człowieka. Dzieki rzeźbie utworzono srebro i złoto.
2 3 2
2009-11-05T15:54:25+01:00
Rzeźba - jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Odróżnia ją od malarstwa i grafiki trójwymiarowość. Rzeźby są gł. wykonane do oglądania dookólnego, a rzadziej np. do spoglądania na nie z góry czy z dołu. Oprócz tych cech rzeźba może posiadać fakturę (w zależności od użytego materiału) lub kolor (tzw. rzeźba polichromowana). Może być również klasyfikowana ze względu na swoją skalę (np. miniaturowa lub monumentalna). W dawnych wiekach ukształtowały się niezwykle skomplikowane techniki tworzenia rzeźby.
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji rzeźby, m.in.:

* rzeźby pełne
* płaskorzeźby – reliefy

Ze względu na liczbę przedstawionych postaci:

* wolno stojące (pojedyncze)
* grupowe

Ze względu na temat dzieli się je z kolei na:

* przedstawiające m.in.:
o antropomorficzne
+ pełnofigurowe - posąg
+ popiersia
+ głowy
o zoomorficzne
+ np. zwierzęta rzeczywiste
+ zwierzęta fantastyczne
o floralne
o inne
* abstrakcyjne
* instalacje

Ze względu na funkcję można wyodrębnić m.in. następujące grupy:

* rzeźby dekoracyjne (np. popiersie Marszałka),
* rzeźby architektoniczne (np. płaskorzeźba w tympanonie starożytnej budowli),
* rzeźby kultowe (np. posąg Chrystusa lub Atena Partenos Fidiasza),
* rzeźby memoratywne, w tym:
o pomnikowe (np. Zygmunt III Waza na kolumnie),
o nagrobne.