Odpowiedzi

2009-11-06T21:16:48+01:00
Azot
7N=1s2 2s2 2p5

Wapń
20Ca= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Siarka
16S= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T01:58:23+01:00
Zapisz konfigurację elektronową dla atomów podanych pierwiastków:
Azot o Z=7
Wapń o liczbie atomowej 20
azot
1s2s22p3
grupa 5 okres 2 blok p poniewaz nie mamy konfiguracji typu d
wapń
1s22s22p63s23p4s2
grupa 2 okres 4
siarka
1s22s22p63s23p4
grupa 6 nalezy do grupy głównej 16 ponieważ nie ma konfiguracji d okres 3