Odpowiedzi

2009-11-05T15:59:49+01:00
Pozytywne: wzmocnienie pozycji magnaterii koronnej, wzbogaciła kulture polską oraz zyskaliśmy wiele cennych postaci np. Mickiewicza, piłsudskiego, kościuszkę czy Paderewskiego, zmniejszyła zacofanie wschodnich narodów

negatywne: długotrwałe wojny z Rosja i kozakami, najazdy tatarkie, konflikty z Turcja, załamanie potęgi Rzeczpospolitej