Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:25:35+01:00
A) (x-3)²-(x+5) (x-5)=52
x²-6x+9-(x²-25)=52
x²-6x+9-x²+25=52
-6x=18|:(-6)
x=-3
b) (x-2)² -2x=1-(3-x) (3+x)
x²-4x+4-2x=1-(9-x²)
x²-6x+4=1-9+x²
-6x=-12|÷(-6)
x=2
c) (a-2) (a+2)+4=(a-2)²
a²-4+4=a²-4a+4
4a=4|÷4
a=1
d) (y+1)² -7=(y+3) (y-3)
y²+2y+1-7=y²-9
2y=-3|2
y=-1½
e) 4(z-1)² +(2z+3) (3-2z)=-4z+1
4(z²-2z+1)+9-4z²=-4z+1
4z²-8z+4+9-4z²=-4z+1
-4z=-12|÷(-4)
z=3
f) (x+1)²=(x-1)²-2(x-4)
x²+2x+1=x²-2x+1-2x+8
6x=8|÷6
x=⁸/₆
x=⁴/₃
x=1¹/₃