Odpowiedzi

2009-11-05T16:09:08+01:00
Demokracja konstytucyjna: "rządy ludu".
– ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, przy respektowaniu praw mniejszości.
25 4 25
2009-11-05T16:09:19+01:00
W teorii demokracji liberalnej, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się:
* możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
* możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
* rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
* przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak:
o wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
o wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
o wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)
17 3 17
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:13:00+01:00
Państwo konstytucyjne jest to państwo, które posiada konstytucję- ustawę zasadniczą. Konstytucja różni się od innych ustaw szczególną mocą prawną, szczególną treścią oraz sposobem uchwalania i zmiany.
Demokracja liberalna (konstytucyjna) cechuje się tym, że:
a. zapewnia prawa wyboru tylko niektórym obywatelom
b. prawa mniejszości wprowadza się do konstytucji
c. władza większości nie jest niczym ograniczona
d. mniejszościom narodowym nie przysługują prawa polityczne
14 3 14