Odpowiedzi

2009-11-05T16:22:36+01:00
-połączenie się Polski z Litwą,
-silna armia,
-przywileje Polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską,
-książe litewski zostaje królem Polski,
-wspólna polityka monetarna oraz polityka zagraniczna,
-wzrost terytorialny i ekonomiczny kraju
3 2 3
2009-11-05T16:24:09+01:00
Oba państwa miały mieć wspólnego władce
oba państwa zobowiązały sie prowadzić wspólną polityke obronną i zagraniczną
zachowano swoje języki ojczyste
3 2 3