Znając treść prawa Mendla rozwiąż zadania"
a;) w pokoleniu F1 otrzymano fenotypy w stosunku 75:25. Jaki jest genotyp rodziców?
b) w pokojeniu F1 otrzymano dwie homozygoty różnego rodzaju oraz dwie heterozygoty. Podaj genotypy rodziców.
c) Jakie fenotypy pojawiają się w pokoleniu F1, jeżeli skrzyżujemy homozygotę dominującą z homozygotą recesywną?
d) Ilu z 200 osobników potomnych będzie miało fenotyp dominujących form rodzicielskich, jeżeli skrzyżujemy ze sobą osobniki heterozygotyczne pod względem jednej pary alleli?

2

Odpowiedzi

2009-11-05T19:15:31+01:00
2009-11-05T20:09:28+01:00
A) Aa x Aa
b) Aa x Aa
c) fenotypy homozygoty dominującej
d) 75 (? tego nie jestem pewna)