Pomóżcie:
Zad.1- 1 pkt
Przedstaw treść I zasady dynamiki Newtona.
Zad.2- 4 pkt
Uzupełnij zdania:
1. Jeżeli ciało jest w spoczynku to działają na nie siły........................................................
2. Piłka tenisowa ma mniejszą bezwładność niż piłka lekarska ponieważ...........................
3. Ciało ma pęd wtedy, gdy..................................................................................................
4. Aby ciało poruszało się po okręgu należy zadziałać siłą.................................................
Zad.3- 2 pkt
Na ciało o masie 10 kg działają dwie siły o przeciwnych zwrotach: 500 N i 2 kN. Oblicz przyspieszenie, z jakim porusza się to ciało.
Zad.4- 2 pkt
Ciało wykonuje 10 obiegów w czasie ½ minuty. Oblicz jego okres i częstotliwość w Hz.
Zad.5- 3 pkt
Dwutonowa armata wystrzeliła 20- kilogramowy pocisk z prędkością 72 km/h.
Oblicz w m/s prędkość odrzutu armaty.
Zad.6- 3 pkt
Autobus o masie 2000 kg ruszając z przystanku osiąga prędkość 54 km/h w czasie ¼ minuty. Wiedząc, że siły oporów ruchu i tarcia wynoszą 200 N, oblicz wartość siły silnika.
Zad.7- 2 pkt
Oblicz okres w ruchu ciała po okręgu o promieniu 15 m z prędkością 12,56 m/s.

Zad. na ocenę celującą ( po bezbłędnym zrobieniu zadań obowiązkowych).

Stała niezrównoważona siła 9 N przesuwa bez tarcia dwa połączone nierozciągliwą nicią klocki ( patrz rysunek). Oblicz, jaka siła działa na klocek drugi.F2= ? F1= 9N

1

Odpowiedzi

2009-11-05T17:12:49+01:00
Zad.1 Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub wypadkowa działających sił jest równa 0 to ciało jest w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym.

zad.2
1.równoważące się
2.ma mniejszą masę
3.
4.dośrodkową