Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:21:15+01:00
Średniowiecze

1.Czas trwania epoki średniowiecza w porównaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi.
Średniowiecze jest to epoka w dziejach Europy,między starożytnością a czasami nowożytnymi.Termin „średniowiecze” wprowadzili humaniści,a spopularyzował go w XVII wieku A.Celler (Keller) w swym podręczniku historii powszechnej.Początek średniowiecza wiąże się z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego w
476r.,a za koniec przyjmuje się datę upadku Konstantynopola (1453r.) lub datę odkrycia Ameryki (1492r.) albo wynalazek druku (1540r.).Średniowiecze nie jest epoką jednolitą,dlatego wyróżnia się wczesne średniowiecze (do XI w.),jego rozkwit (XI-XIII w.) i zmierzch (XIV-XV w).
6 4 6
2009-11-05T16:22:14+01:00
Z jednej strony katastrofy znamionujące upadek jedności cywilizacji śródziemnomorskiej (Imeprium Romanum), z drugiej – rozszerzenie znanego świata w wyniku odkryć geograficznych.Charakterystyczną cechą średniowiecza są społeczno-ekonomiczne podstawy istnienia większości ówczesnych społeczeństw, które nazywamy feudalnymi. Termin feudalizm, używany pierwotnie dla określenia publiczno-prawnej struktury niektórych krajów zachodniej Europy, został rozszerzony przez ekonomistów i oznacza dziś system własności ziemi, w którym bezpośredni wytwórca – chłop, rozporządzał tylko własnością użytkową, zaś własność wyższego stopnia należała do
5 3 5