1. Na stacji meteorologicznej zanotowano następujące wartości temperatury powietrza w ciągu doby: -1°C (godz.1.00), -2°C (7.00), -8°C (13.00), -3°C (19.00). oblicz średnią dobową temperaturę oraz dobową amplitudę temperatury.
2. Londyn i Orenburg leżą w pobliżu tego samego równoleżnika. Dlaczego w miarę przesuwania się na wschód od Londynu wzrasta roczna amplituda temperatury powietrza od 12,2°C do 36,7°C?
3. W Karpaczu (600 m npm) zanotowano temperaturę 4°C. Jakiej temperatury należy spodziewać się na Śnieżce (1606 m npm), jeżeli średni spadek temperatury wynosi 0,6°C na każde 100 m wysokości?
4. Wyjaśnij dlaczego na obszarach pustyń zwrotnikowych dobowe amplitudy temperatury są wyższe od rocznej amplitudy temperatury powietrza

1

Odpowiedzi

2009-04-27T17:15:07+02:00
1) -1+(-2)+(-8)+(-3)=-14
-14/4=3,5(°C) <<<<< średnia temperatura
najniższa -8°C
najwyższa -1°C
-1-(-8)=7 <<<<<<<< dobowa amplituda

2) Te dwa miasta leżą w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego - duża amplituda dzienna, ale i roczna w temperaturze: gorące suche lata, mroźna zima; Londyn to klimat umiarkowany morski/przejściowy- mniejsza amplituda (znacznie łagodniejszy klimat)

3) 1606-600=1006
1006/100=10,06≈10
4-10*0,6=4-6,0=-2,0 °C