1,Odszukaj w atlasie mapy ogólnogeograficzne przedstawiające ten sam obszar w różnych skalach. Po analizie treści wymień elementy, które zostały pominięte na mapie wykonanej w mniejszej skali.

2. Korzystając z atlasu geograficznego, wypisz pięć dowolnych map tematycznych. Opisz krótko ich treść.

3. Zmierz odległość w linii prostej między Warszawą i Tarnowem na dowolnej mapie w atlasie geograficznym. Oblicz odległość rzeczywistą w linii między tymi miejscowościami.

4. Odległość rzeczywista w linii prostej między Hajnówką i Białowieżą wynosi 18 km. Jaka jest to odległość na mapie w skali 1: 75 000?

5. Na arkuszu mapy w skali 1: 25 000 zaznaczono prostokątną działkę pod zalesienie o wymiarach 2 cm x 4 cm. Oblicz rzeczywistą powierzchnię tej działki w hektarach.

6. Korzystając z dowolnej mapy turystycznej, zaplanuj jednodniową wycieczkę pieszą (trwającą nie dłużej niż 10 godz.). Wymień obiekty atrakcyjne turystycznie, które polecasz do zwiedzenia po drodze. Oszacuj czas przeznaczony na zwiedzanie tych obiektów oraz czas wędrówki pieszej i odpoczynków.

1

Odpowiedzi

2009-04-27T20:06:34+02:00
2. Mapy tematyczne:
-glebowo-rolnicza
- administracyjno-gospodarcza
-gospodarcze
-przyrodnicze
-geologiczne
1 mapa glebowo-rolnicza-mapa poglądowa z naniesionymi granicami administracyjnymi powiatów i gmin jak i również nazwami miejscowosci.
2 mapa administracyjno-gospodarcza- poglądowe z naniesionymi warstwami tematycznymi: granice, drogi, koleje itd
3- gospodarcze-opisuje podstawy zagospodarowania ternu, swobody dyspozycyjnej terenu
4- przyrodnicze- np. opisuja obiekty chronione
5- geologiczna- opisujaca cechy skał budujacych skorupe ziemska . Najczesciej jest to wiek lub rodzaj.
mam nadzieje ze pomogłam?! pzdr