Odpowiedzi

2009-11-05T16:31:52+01:00
Ponieważ łatwo chłonie wilgoć z powietrza, zachodzi wtedy reakcja chemiczna prowadząca do powstania wodorotlenku wapnia.

Pozdrawiam
1 3 1
2009-11-05T16:32:17+01:00
Gaszenie wapna to reakcja tlenku wapnia z wodą, natomiast twardnienie zaprawy murarskiej to reakcja zasady
wapniowej z tlenkiem węgla(II) zawartym w powietrzu.

Gaszenie wapna:
CaO+H2O →to Ca(OH)2

natomiast twardnienie zaprawy murarskiej to reakcja zasady
wapniowej z tlenkiem węgla(II) zawartym w powietrzu.

Twardnienie zaprawy murarskiej:
Ca(OH)2+CO2→to CaCO3+H2O

Czyli dlatego że stwardnieje
4 4 4
2009-11-05T16:37:49+01:00
Ponieważ jest ono higroskopijne.
1 4 1