1.Oblicz pole koła o promieniu 5 raz dłuższym od promienia koła o obwodzie 3π
2.Psa na dwumetrowej smyczy przwiązano 1 metr od narożnika ogrodzenia .oblicz pole obszaru po którym porusza się ten [ies.
3.Na ogrodzenie drzewa zużyto 9,42 metra bieżącego siatki . Oblicz średnicę pnia drzewa

4.oblicz długość promienia koła którego pole jest równe sumie pól koł o promieniach długosci 3 cm i 4cm
5.Pewien kwadrat i koło średnicy 16 cm mają równe obwody.
Oblicz pole tego kwadratu

1

Odpowiedzi

2009-11-07T22:35:19+01:00
1.
L=πd
L=3π
πd=3π / :π
d=3
r=1,5

r=5*1,5
r=7,5
P=πr²
P=56,25π

3.
L=9,42
L=πd
9,42=3,14 * d / :3,14
d= 3

4.
r=3 cm
P=πr²
P=9cm π

r=4cm
P=πr²
P=16cm π

9cm π + 16cm π = 25cm π - pole koła, którego promień trzeba obliczyć
P=πr²
πr²=25cm π /:π
r²=25cm
r=5 cm

Mam nadzieję, że pomogłam.
2 3 2