Zad.5
Podwyżki i obniżki. Oblicz liczbę:
a) o 16% większą od 40
.................rozwiązanie............
............................................
.......................................
b) o 15% mniejszą od 300
............rozwiązanie.............
.....................................
......................................
c) o 0,1% mniejszą 4000
......rozwiązanie...............
..................................
...............................
Zad.6.
Obliczanie liczby na podstawie jej procentu. Znajdź lizbę, której:
a) 70% jest równe 140
b) 16% wynosi 40
c)2,5 % jest równe 5
d) 130% wynosi 5200
Zad.7.
Cena jednego kilograma jabłek na targu wynosi 2,40zł. Te same jabłka w sklepie kosztują3 zł.
a) o ile procent cena jabłek w sklepie jest wyższa od ich ceny na targu?
b) o ile procent cena jabłek na targu jest niższa od ich ceny w sklepie?
Ratujcieee pomóżcie potrzebne na zaraz!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-05T16:46:20+01:00
5.a)46,4%
b) 255
c)3996

6. a) 200
b)250
c)200
d)400

7.a) 20%
b)20%
23 5 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:59:48+01:00
A)40*16%=6,4
40+6,4=46,4
b)300*15%=45
300-45=255
c)4000*0,1%=4
4000-4=3996
6/
a)70% -140
100% - x
x=140*100%/70%=200
b)16% - 40
100% - x
x=40*100%/16=250
c)2,5% - 5
100% - x
x=5*100%/2,5=200
d)130% - 5200
100% - x
x=5200*100%/130%=4000
7/
a) 3 - 100%
0,6 - x
x= 0,6*100%/3=20%
b)o 20%10 5 10
2009-11-05T20:34:06+01:00
16%*40=6,4 to 40+6,4=46,4
b)15%*300=45 to 300-45=225
c)0,1%*4000=4 to 4000-4=3996
zad 2)70%-140
100%-x mnozymy na przemian i mamy
70%x=140*100/70
x=200
B)
16%-40
100%-x
16%x=40*100/16
x=250
c)2,5%-5
100%-x
2,5x=5*100/2,5
x=200

d) 130%=5200
100%=x
130x=5200*100/130
x=4000

zad 3
3-100%
0,6-x
3x=0,6*100/0,6
x=20% czyli o 20 %
5 5 5