Odpowiedzi

2009-11-05T16:50:41+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T16:52:06+01:00
Od zeszłego roku próbuje się dowieść, że wysokiej czystości paliwa biologiczne z drewna,
słomy i innych źródeł biomasy wcale nie są wizją przyszłości. W zakładzie pilotażowym
niemieckiej firmy CHOREN Industries o mocy 1 MWth ruszyła pełną parą produkcja
syntetycznego oleju napędowego, tzw. SunDiesel. Wytwarzane ilości są niewielkie
i przekazuje się je wyłącznie działom badawczym firm DaimlerChrysler i Volkswagen, ale ten
zakład stanowi przecież dopiero pierwszy krok w upowszechnieniu biopaliw. Bezpośrednio
obok w saksońskim Freibergu powstaje w chwili obecnej pierwszy zakład przemysłowy na
świecie, który od 2006 roku będzie wytwarzać rocznie około 16 milionów litrów paliwa
SunDiesel z 70 tysięcy ton suchej biomasy. Do 2010 roku planuje się budowę pięciu
kolejnych fabryk paliwa - każda o wydajności 200 mln litrów rocznie. Zapotrzebowanie
jednego zakładu na biomasę będzie wówczas wynosić około 1 miliona ton. Pierwszy obiekt
tej klasy powstanie prawdopodobnie do 2009 roku na obszarze przemysłowym
Lubminerheide nad Morzem Bałtyckim. Obszar ten posiada własne połączenie z portem
i leży jedyne 50 km od granicy z Polską.
Cel tymczasowy to zastąpienie około 4% zużycia oleju napędowego w Niemczech paliwem
„SunDiesel made by CHOREN“. Jest to dość ambitne zamierzenie, czego wszyscy w firmie
są świadomi: "Rzecz jasna potrzeba nam odważnych celów, abyśmy mogli się rozwijać.
Jesteśmy jednak jedynym przedsiębiorstwem na świecie, które posiada dojrzałą technologię
do produkcji biopaliw syntetycznych i rynek wychodzi nam wciąż naprzeciw" - twierdzi
Thomas Blades, prezes firmy CHOREN Industries, który przez wiele lat pracował w branży
paliwowej. I rzeczywiście wydaje się, że nadszedł czas na zamianę biomasy w płynne paliwo
Premium. Nie tylko rosnące ceny benzyny i oleju napędowego przy dystrybutorach, lecz
w szczególności kreślone przez europejskie kręgi polityczne warunki ramowe tworzą
przyjazny klimat dla dalszego rozwoju. Do 2010 roku zgodnie z dyrektywą UE "2003/30 WE"
już 5,75% zapotrzebowania na paliwa w Europie pokryją biopaliwa. Poszczególne kraje
członkowskie powinny więc stworzyć odpowiednie mechanizmy promocji biopaliw na swoich
rynkach. Przykładowo Niemcy zniosły już podatek od olejów mineralnych dla wszystkich
biopaliw do końca 2009 roku.
Te korzystne warunki ramowe dotyczą także innych biopaliw, jak biodiesel z olejów
roślinnych oraz etanol ze zboża i buraków cukrowych, co w przypadku tych biopaliw
doprowadziło już do wyraźnego wzrostu produkcji. Jednak biopaliwa syntetyczne takie jak
SunDiesel, zwane także BTL (Biomass To Liquid) dzięki swoim decydującym zaletom coraz
częściej wygrywają z biodieslem i etanolem.
1 5 1