Odległość między Górkami Dolnymi, a Dołkami Górnymi wynosi 20 km. W tych miejscowościach mieszkają dwaj przyjaciele.Jeden mieszka w Górkach Górnych a drugi w Górkach Dolnych.Przyjaciele wychodzą na spotkanie ze sobą w tej samej chwili. Obaj z prędkością 5 km/h. Na czapce jednego z nich siedzi mucha. W chwili, gdy on rusza, mucha także startuje i leci do drugiego z przyjaciół z prędkością 13 km/h. Dolatuje, zawraca i leci do pierwszego, po czym wraca i leci do drugiego. Mucha lata w tę i spowrotem tak długo, aż przyjaciele się spotykają, po czym siada na czapce jednego z nich i odpoczywa. Jaką drogę pokonała mucha?

1

Odpowiedzi

2009-11-08T09:36:46+01:00
Dwaj przyjaciele idą do siebie z prędkością 5km/h więc można policzyć ze zbliżają się do siebie z prędkością 2* 5km/h = 10km/h

droga wynosi 20km ze wzoru V=s/t mozemy obliczyć czas czyli
t =s/v podstawiamy liczby t=20km/10km/h = 2h ( kilometry się skracają i zostaje sama godzina)

teraz należy obliczyć w jakim tępię mucha zbliżała się przyjaciela czyli 13km/h - 5km/h = 8km/h
teraz tylko trzeba obliczyć jaka drogę przebyła czyli s=v*t
s= 8km/h * 2h = 16 km

Mucha przebyła drogę 16 km.