Odpowiedzi

2009-04-27T17:30:47+02:00
Promien okręgu opisanego na trójkącie =(a√2):2 gdzie a-bok trójkąta
(a√2):2=(10√2):2=5√2(cm)
Ob=2πr
ob=2π×5√2
Ob=10√2π

promień okręgu wpisanego w trójkat 0,5a
0,5a=0,5×5=2,5cm
Ob=2πr
Ob=2π×2,5
Ob=5π