Dwie jednakowe kule ołowiane, poruszające się po tej samej prostej z prędkościami o takich samych wartościach v=100m/s i o przeciwnych zwrotach zderzają się ze sobą, a po zderzeniu zatrzymują się. O ile wzrośnie temperatura kul? Zakładamy, że temperatura początkowa obu kul jest jednakowa a układ jest izolowany. Ciepło właściwe ołowiu wynosi 130J/(kg°C).

1

Odpowiedzi

2009-11-05T17:15:41+01:00
E = mv²
Q = m * Cw *ΔT
mv² = m * cw *Δt
v² = cw*Δt
Δt = v²/cw
Δt = 10000m²/s² / 130 J/Kg C = 76,9 st C