W 1750 roku żyło na świecie 733ml ludzi, a w 2007r.-6641 mln ludzi.Na podstawie digramu oblicz (wyniki podaj w zaokrągleniu):
a)Ile ludzi żyło w Azji w 1750r. a ile w 2007r.?
b)Czy w Europie żyło w 2007r. więcej ludzi niż a całym świecie w roku 1750?
c)O ile procent zwiększyła się liczba ludności w Europie od 1750r. do 2007r.?
d)Ile razy w tym czasie zwiększyła się liczba ludości w Ameryce Pn.?

Rok 1750
Europa-19,9%
Azja-65,9%
Afryka-13,6%
Ameryka Pn-0,2
Ameryka Pd i Śr-1,1%
Australia i Oceania-0,1%

Rok 2007
Europa-11,4%
Azja-60,6%
Afryka-13,8%
Ameryka Pn-5,1%
Ameryka Pd i Śr-8,6%
Australia i Oceania-0,5%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T17:30:58+01:00
W1750 azja
19.9% *733mil= 0.199*733 mil =145,9 mil
w 2007
60,6%*6641mil = 0,606 * 6641=4024,4 mil
B)
733 /6641 *100%=11%