JEŚLI ZNASZ ODP CHOĆ NA JEDEN PODPUNKT ODPOWIEDZ ;]

Na lekcji historii nauczyciel podał nam punkty według których mamy zrobić notatkę. jeśli ktoś mógł by mi pomóc z góry dziękuje. ;]

Temat lekcji: Geneza I wojny światowej
1.Konflikty między mocarstwami
2.Sytuacja na Bałkanach
3. Formowanie się bloków militarnych
4.Bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny.

2

Odpowiedzi

2009-11-05T17:18:48+01:00
Ad.2 Wiel państw walczylo o wpływy na bałkanach (m.in. Niemcy,Francja.
ad.4 Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny byl
Zamach na austriackiego następce tronu księcia Franciszka Ferdynanda
2009-11-05T17:21:24+01:00
4.Bezpośrednim powodem było zabójstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, w Sarajewie.