Odzyskane niepodległości przez polskie 11 listopad 1918.( i do tego pod punkty)
a) powstanie władz centralnych
b) koncepcje granic państwa
c) wojna polsko ukraińska
d)postanowienia konferencji pokojowej w sprawach polski
e) konflikt z Czechosłowacją i Litwą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T08:12:12+01:00
A) powstanie władz centralnych
11.11.1918r. Piłsudski zaczyna zdobywać władzę
Pierwsi premierzy: Jędrzej Moraczewski, Ignacy Paderewski
Pierwsi prezydenci: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mośnicki
b) koncepcje granic państwa
idea federacyjna: jak największe osłabienie Rosji i odsunięcie jej granic daleko na wschód. Zachodnia część imperium rosyjskiego miała być oderwana i miały tam powstać niezależne państwa skupione w międzymorzu tworzące rodzaj państwa związkowego (J. Piłsudski)
idea inkorporacyjna: koncepcja wielkiej i silnej Polski narodowej, która objęłaby większość ziem należących do Rzeczypospolitej sprzed 1 rozbioru Polski oraz Mazury i Górny Śląsk
c) wojna polsko ukraińska
Listopad 1918r. Ukraińcy próbują zająć Lwów ( orlęta lwowskie bronią miasta)
lato 1919r. wygnanie Ukraińców za Zbrucz
kwiecień 1920r. J. Piłsudski i Semen Petlura podpisują umowę polityczno- wojskową
marzec 1921r. pokój ryski

d)postanowienia konferencji pokojowej w sprawach polski
Uznała państwo Polskie za niepodległe
e) konflikt z Czechosłowacją i Litwą
Litwa: uznała Wilno za swoje miasto i nie chciała go oddać
Czechosłowacja: zabrała Polakom Zaolzie