ZAD 5
Dla jakich wartości parametru m funkcja y=-(2m-6)x+4 jest rosnąca?
ZAD 6
Dla jakiej wartości parametru m wykresy funkcji y=2x-1 oraz y=(m-4)x-3 nie mają punktów wspólnych?
ZAD 7
W układzie współrzędnych zaznacz wszystkie punkty,których współrzędne spełniają warunki:
a.y=1 ,x jest dowolną liczbą rzeczywista dodatnią b.x>-4 , y<0
ZAD 8
Dana jest funkcja y=2/3x+1.Naszkicuj jej wykres.Na podstawie wykresu odpowiedz na pytanie:
Jakie miejsce zerowe ma ta funkcja?Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 3?Jaka jest wartość tej funkcji dla argumentu x=-3?Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich niedodatnie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T22:26:10+01:00
Dla jakich wartości parametru m funkcja y=-(2m-6)x+4 jest rosnąca?
a>0
-(2m-6)>0
-2m+6>0
-2m>-6
m<3
ZAD 6
Dla jakiej wartości parametru m wykresy funkcji y=2x-1 oraz y=(m-4)x-3 nie mają punktów wspólnych?
m-4=2
m=6
ZAD 7
W układzie współrzędnych zaznacz wszystkie punkty,których współrzędne spełniają warunki:
a.y=1 ,x jest dowolną liczbą rzeczywista dodatnią
narysuj prosta rownolegla do osi ox tylko tam gdzie x dodatnie
b.x>-4 , y<0
plaszczyzna zakresl x>-4 , y<0
ZAD.8 Dana jest funkcja y=2/3x+1.
Jakie miejsce zerowe ma ta funkcja?
x=-3/2
Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 3?
x=3
Jaka jest wartość tej funkcji dla argumentu x=-3?
y=-1
Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie,
x>-3/2
a dla jakich niedodatnie?
x≤-3/2