Odpowiedzi

2009-11-05T17:33:38+01:00
- od 6 X 1788 do 29 V 1792
- obóz hetmański, obóz królewski, stronnictwo reform (patriotyczne)
- reforma wojskowa- zwiększenie ilości wojsk (100 tys. armia) zrealizowano 57 tys., reforma skarbowa- szlachta będzie płacić podatki od dochodów w wysokości 10%, duchowieństwo 20%, a z dóbr królewskich 50%, prawo o miastach , Konstytucja 3 maja
- marszałkowie: Stanisław Małachowski z Korony i Kazimierz Nestor Sapieha z Litwy
- ks. Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewiecza, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki