Rozwiązywanie zadań tekstowych wprowadzając do rozwiązania układu równań.

zad 1
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 10.Jeżeli cyfrę dziesiątek tej liczby zmniejszymy o 1 ,a cyfrę jedności zmniejszymy o 4 ,to otrzymamy liczbę 2 razy mniejszą od liczby początkowej.Oblicz liczbę początkową.

zad 2
Obwód prostokąta jest równy 40cm.Jeżeli dłuższy bok tego prostokąta zmniejszymy o 4 cm , a krótszy bok zwiększymy o 2cm, to otrzymamy kwadrat . Oblicz boki tego prostokąta.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T17:45:23+01:00
Zad.1
a - cyfra dziesiątek
b - cyfra jedności

a+b =10
a-1 =½a
b-4 =½b

½a-a =-1
-½a =-1 /*(-2)
a=2

½b -b =-4
-½b =-4 /*(-2)
b =8

a+b =10
2+8 =10
10=10

Szukana liczba to 28

Zad.2

2a+2b =40 / /2
b-4 =a+2

a+b =20
a-b =-6

2a =14
a =7

7+b =20
b =13

Odp: Boki prostokąta wynoszą 7cm i 13 cm