Aby obliczyć, ile przekątnych wilokątnalezy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbe o 3 mniejsza i otrzymamy wynik, podzilic przez 2 .
A) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ale przekątnych ma wielokąt o n bokach
...............................................................................
................................................................................
B) oblicz, ile przekatnych ma trzydziestokąt
................................................................................
................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-11-08T03:11:38+01:00