W 1997r.inflacja w Polsce wynosiła 13,2%,a w 2007r.tylko 3,2%.O ile punktów procentowych procentowych inflacja w 2007r.była mniejsza w porównaniu z rokiem 1997?ZAD 2!!!!!!

W LUTYM POPARCIE DLA PARTII POSTĘPU DEKLAROWAŁO 25%Z 2000 MIESZKAŃCÓW PEWNEGO MIASTECZKA.W MARCU POPARCIE WZROSŁO O 5PUNKTÓW PROCENTOWYCH.
a)Ilu mieszkańców miasteczka deklarowało poparcie dla Partii postępów lutym,a ilu w marcu?

b)O ile procent więcej osób zadeklarowało swoje poparcie w marcu w porównaniu z lutym?

1

Odpowiedzi

2009-11-05T17:35:48+01:00
13,2% - 3,2% = 10%(10 punktów procentowych)

a)25%*2000=0,25*2000=500 -liczba mieszkańców deklarujących w lutym

25%+5%=30%

30%*2000=0,3*2000=600 - to liczba mieszkańców deklarujących w marcu
b)600-500/500=100/500=20/100=20%

ODP:20% osób zadeklarowało swoje poparcie w marcu w porównaniu z lutym.