Odpowiedzi

2009-11-05T17:32:00+01:00


Funkcje rodziny.
Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji. Funkcje te można ogólnie podzielić na cztery grupy. Pierwszą i podstawową funkcją rodziny jest pro-kreacja i podtrzymanie ciągłości rodu. Druga polega na socjalizacji dzieci, czyli nauczeniu ich reguł zachowania, uznanych prawideł postępowania w danym społeczeństwie za właściwe i przekazania przyjętego systemu wartości. Trzecią funkcją rodziny jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (czyli jedzenia, schronienia i ubrania) jej członkom. Czwarta polega na wskazaniu odpowiedniego miejsca w społeczeństwie.
Warto też wspomnieć, że rodzina jako grupa społeczna jest z natury cykliczna, czy też odnawialna. Człowiek, w miarę upływu lat, pełni kolejne role w rodzinie. Od dziecka, poprzez ojca czy matkę, aż po głowę rodu w społeczeństwach, gdzie funkcjonują rodziny wielkie.

Prosze...:)
15 3 15
2009-11-05T17:32:54+01:00
A) funkcje osobowe
- małżęńska
- rodziielska
-braterska

b) funkcje instytucjonalne
- materialno-ekonomiczna
- opiekunczo- zabezpieczajaca
- prokreacyjna
- sexualna
- klasowa
- kulturalna
- legalizacyjno-kontrolna
- socjalizacyjno-wychowacza
- rekreacyjno-towazyska
- emocjonalno-ekspresyjna
10 3 10
2009-11-05T17:36:45+01:00
Pamiętam że to miałem :)
Funkcja socjalizacyjna- czyli polega na tym że przygotowuje się dzieci do samodzielnego życia
Funkcja prokreacyjna- wydawanie potomstwa na świat, na biologiczne przetrwanie społeczeństwa
Funkcja ekonomiczna- zaspakajanie potrzeb materialnej rodziny
Opiekuńczo-zabezpieczająca- zapewnienie środków do życia rodzinie
Rekreacyjna- chodzi tu o wypoczynek rodziny
Seksualna- społecznie akceptują rodzinę pod tym względem
tyle pamiętam :)
12 3 12