Odpowiedzi

2009-11-05T17:38:09+01:00
Był tak nazwany gdyż za jego panowania (zbudowanego na fundamencie polityki Richelie i Mazziraniego) Francja stała się państwem dominującym na kontynencie, rosła w siłę zaś Ludwik był najbardziej absolutnym władcą Francji i jesgo majestat niczym słońce promieniał na cały kraj. Najtrafniej określają to słowa sameog Ludwika XIV "Państwo to ja" był jka słonce wspaniały i potrzebny do życia Francji.
29 4 29
2009-11-05T17:56:11+01:00
Król Słońce ... W 1662 r. wybrał na dewizę swego panowania formułę “Nec pluribus impar” i Słońce, jako symbol swojej osoby. Nie było to niczym nowym : symboliki solarnej używali już cesarze starożytnego Rzymu, Neron kazał się przedstawiać, jako bóg Słońca Apollo kierujący swoim rydwanem. Wykorzystało tę symbolikę chrześcijaństwo, przedstawiając czasem Chrystusa jako Apolla. We Francji tradycja ta też miała długą, bo sięgającą XIV w. historię. Karol V dołożył słońce do kwiatów lilii, Karol VI przyjął je w 1385 r. jako emblemat swego małżeństwa; jeszcze w XVII w. były w obiegu monety ze znakiem słońca, które kazał bić Ludwik XI; Królem-Słońcem był Karol IX, Henryk III, Henryk IV i Ludwik XIII. Ludwik XIV urodził się już Słońcem, w naturalny sposób podjął symbolikę swoich poprzedników i przodków. Nadał jej jednak nowy charakter i uczynił ją wszechobecną. Wywierała wrażenie na obcych wysłannikach, gdy oglądali ją wspinając się po Schodach Ambasadorów w Wersalu i gdy król przyjmował ich w gabinecie Apolla. Ostateczne przywiązanie do imienia Ludwika XIV miana Króla-Słońce przypieczętowali jego wrogowie, starając się ośmieszyć przyjętą przezeń symbolikę w rycinach, pamfletach itp..
27 3 27