Odpowiedzi

2009-11-05T17:37:32+01:00
JON Jest to atom lub grupa atomów, które posiadają ładunek elektryczny. Elektrony posiadają ładunek ujemny. Ładunek elektronów jest równoważony z ładunkiem dodatnim jądra atomowego. Podczas gdy atom obojętny elektrycznie zyskuje albo traci elektrony, wtedy staje się zjonizowany. Posiada on elektryczny ładunek przyciągający lub odpychający inne jony.


ATOM Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Zbudowany jest z protonu, neutronui elektronu. Może on zostać rozszczepiony. Elementarne cząstki atomu są jego najmniejszymi częściami składowymi, które mogą egzystować samodzielnie. Wszystkie substancje chemiczne są tworzone przez atomy.

2 3 2
2009-11-05T17:39:07+01:00
Atom jest elektrycznie obojetny - liczba protonów i elektronów jest równa np. C, F, O₂ itp. itp. Jon ma przewagę elektronów nad protonami i odwrotnie. Mówimy wtedy o jonie dodatnim lub ujemnym np.Ca²⁻, Zn²⁺ itp.
3 5 3
2009-11-05T17:40:57+01:00
Atom - zawiera wszystkie elektrony i jest elektrycznie obojetny;
natomiast jon - w zaleznosci od tego jaki ma ladunek, ma wiecej lub mniej elektronow - wiecej el = ladunek +; mniej el = ladunek '-'.
+ to jest kation
- to jest anion

H - atom
H⁻ - anion wodorowy

S - atom
S⁻ - anion siarkowy


Pozdrawiam! :)
2 3 2