Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T17:48:01+01:00
Wierają liczne związki chemiczne wykorzystywane w farmacji, np. lakmus i perfumerii (związki zapachowe) oraz inne barwniki stosowane (przynajmniej dawniej) w farbiarstwie.
Porosty są bardzo czułym biowskaźnikiem czystości atmosfery.
Specjalna skala porostowa pozwala na podstawie składu gatunkowego porostów określić stopień zanieczyszczenia atmosfery.
Porosty jako organizmy pionierskie mają pewną funkcję glebotwórczą; Szczątki porostów przyczyniają się do powstawania próchnicy, która z rozdrobnionym materiałem skalnym tworzy glebę.
Są ważnym składnikiem pokarmowym (dla reniferów i piżmowołów) oraz schronieniem bezkręgowców. Niektóre ptaki wykorzystują porosty do budowy gniazd. Porosty wykorzystywane są w lecznictwie (płucnica lekarska, brodaczka, tarczownica), inne są cenione w kuchni (krusznica jadalna – "manna z nieba").
23 4 23
2009-11-05T17:49:10+01:00
ROLA POROSTÓW :

są pokarmem dla wielu zwierząt, w Japonii stanowią ważny składnik pożywienia dla ludzi , z porostów otrzymuje się barwniki (lakmus) , porosty, które porastają nagie skały przyczyniają się do ich wietrzenia i ten sposób przygotowują siedliska dla roślin wymagających
3 3 3
2009-11-05T17:54:05+01:00
Porosty pełnią role
> są pionierami zycia : zasiedlają skały i środowiska zbyt ubogie dla innych organizmów
>stanowią czynnik glebotwórczy :np.przyspieszają wietrzenie skał w wyniku procesów chemicznych i mechanicznych
>kształtują mikroklimat
>są czynnikiem w życiu wielu zwierząt Np. stanowią pokarm i schronienie dla niektórych bezkręgowców
8 4 8