Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T17:50:59+01:00
Senator Nowosilcow był urzędnikiem rosyjskim, stanowiącym z rozkazu cara najwyższą władze w Polsce. W swych poczynaniach i prowadzonej polityce był niezwykle okrutny, nie kierował się żadnymi moralnymi wartościami. Ludzkie cierpienie było dla niego bez znaczenia. Mając ogromną władzę nigdy nie zawahał się jej użyć, kierując się wykreowaną postawą okrutnego, bezwzględnego i nielitościwego tyrana. Krwawo rozprawiał się z przejawem jakiegokolwiek sprzeciwienia się jego woli, nie obawiając się konsekwencji, ponieważ zdawał sobie sprawę z własnej, wysokiej pozycji jaką odgrywał na arenie politycznej. W nieograniczony sposób manipulował społeczeństwem, zdobywając przychylność i aprobatę arystokracji siłą perswazji intelektualnej i emocjonalnej.
2009-11-05T18:09:50+01:00
Nowosilcow był okrutny i brutalny, pozbawionym wartości moralnych. Był oskarżycielem, sędzią i katem w jednej osobie. Jego ofiary nie miały szans się bronić przed nim, bo często nawet nie wiedziały, o co są oskarżane. Krwawo rozprawiał się z przejawami sprzeciwu jego woli.
Senator Nowosilcow był urzędnikiem rosyjskim, stanowiącym z rozkazu cara najwyższą władze w Polsce. W swych poczynaniach i prowadzonej polityce był niezwykle okrutny, nie kierował się żadnymi moralnymi wartościami. Ludzkie cierpienie było dla niego bez znaczenia. Mając ogromną władzę nigdy nie zawahał się jej użyć, kierując się wykreowaną postawą okrutnego, bezwzględnego i nielitościwego tyrana. Krwawo rozprawiał się z przejawem jakiegokolwiek sprzeciwienia się jego woli, nie obawiając się konsekwencji, ponieważ zdawał sobie sprawę z własnej, wysokiej pozycji jaką odgrywał na arenie politycznej. W nieograniczony sposób manipulował społeczeństwem, zdobywając przychylność i aprobatę arystokracji siłą perswazji intelektualnej i emocjonalnej.


Jako carski prześladowca nie oszczędzał nawet najmłodszych, właśnie na nich kładąc najcięższe podejrzenia, czyniąc ich męczennikami narodowej sprawy. W „Dziadach” została przedstawiona sytuacja ucznia Rollisona, który bezpodstawnie został skatowany i dotkliwie pobity w czasie prowadzonego przez Nowosilcowa śledztwa. Pomimo okrutnych tortur i młodego, niedojrzałego jeszcze wieku, zdawał sobie sprawę z sytuacji narodu i nie wydał towarzyszy.