Nazwa zwyczajowa, wzor, nazwa chemiczna i zastosowanie podanych soli:
blenda cynkowa, soda oczyszczona, wapień, marmur, kreda, sól glauberska, potaż, lapis,sól kuchenna, sola kalcynowana, sól gorzka, sól angielska, saletra norweska, saletra chilijska, saletra indyjska, salmiak, kalomel, siarka złocista, żółcień kadmowa, żółcień cynkowa, żółcień chromowa, anhydryt, siny kamień, koperwas.


Proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:53:20+01:00
Będę pisał po kolei:
blenda cynkowa-sfaleryt,ZnS, siarczek cynku, jest bardzo dobrym żródłem cynku.
soda oczyszczona-dwuwęglan sodu, NaHCO3, Wodorowęglan sodu, stosowany głównie do spulchniania, znajduje się w proszku do pieczenia.
wapień-wapno,CaCO3, węglan wapnia, przede wszystkim stosowany w budownictwie, rolnictwie i przemyśle cementowym.
marmur- marmur,CaCO3, węglan wapnia, stosuje się go przede wszystkim w budownictwie
kreda-kreda pisząca,CaCO3, węglan wapnia, stosuje się przede wszystkim w szkolnictwie.
sól glauberska-Siarczan sodowy, Na2SO4, Siarczan(VI) sodu, stosuje się w gastronomi.
potaż- potas, K2CO3 węglan potasu, jest powszechnie stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia tkanin oraz jako nawóz.
lapis-kamień piekielny,AgNO3,Azotan(V) srebra(I), używa się go w medycynie, do srebrzenia luster oraz do produkcji materiałów wybuchowych.
sól kuchenna-sól,NaCl, chlorkiem sodu, stosowana jako przyprawa i konserwant.
sól kalcynowana-soda, Na2CO3, Węglan sodu,stosuje się go do wyrobu szkła oraz papieru i zmiękczania wody.
sól gorzka-sól angielska,MgSO4, Siarczan(VI) magnezu , stosowany przede wszystkim jako środek suszący.
sól angielska-j.w
saletra norweska-saletra wapniowa,Ca(NO3)2,Azotan(V) wapnia, stosowana jako nawóz.
saletra chilijska-saletra sodowa,NaNO3,Azotan (V) sodu,stosowana jako konserwant i nawóz.
sól indyjska- saletra potasowa,NaNO3,Azotan(V) potasu,jako nawóz i konserwant mięsa.
salmiak- amoniak,NH4Cl,Chlorek amonu, środe spulchniający i konserwujący.
kalomel-chlorek rtęciawy,Hg2Cl2,Chlorek rtęci(I), stosowany fdo wyrobu elektrod i jako środek ochrony roślin.
siarka złocista-
żółcień kadmowa-
żółcień cynkowa-
żółcień chromowa-chromian,PbCrO4,Chromian ołowiu(II),wykorzystuje się jego jako że jest nierozpuszczalny w wodzie.
anhydryt-skała bez wody, CaCO3,węglan wapnia,stosuje się go w przemyśle cementowym i do wyrobu kwasu siarkowego
siny kamień- siny kamień,CuSO4,Siarczan(VI) miedzi(II),stosuje się go do konserwacji drewna.
koperwas-

Przepraszam ,ale kilku soli nie mogłem nigdzie znaleźć.
39 4 39