Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T18:12:22+01:00
Jest to wiersz programowy.Osoba mówiąca zwraca się do człowieka końca wieku z pytaniem o to, jaką postawę należy przyjąć w życiu. Zastanawia się jak ochronić się przed złem tego świata.Bohater przyznaje się do bankructwa wszystkich ideałów.Odrzucił wartości i teraz analizuje postawy negatywne-ironię, przekleństwo,rezygnację.Ale i te modele życia neguje.Sytuacja końca wieku porównana jest do mrówki rzuconej na szyny po których za chwilę ma przetoczyć się pociąg. Wiersz złożony jest niemal wyłącznie z pytań, co podkreśla beznadziejność opisywanej sytuacji. Młody człowiek końca wieku to dekadent, który nie może odnaleźć się w rzeczywistości, czuje się zagubiony i bezsilny. Nie znajduje odpowiedzi na postawione mu pytania,zwiesza głowę,milczy.
3 5 3