1.Dwoma kolejnymi wierzchołkami kwadratu są punkty
A=(-1;6) i B=(4;1). Obwód tego kwadratu jest równy?
2.Punkt S=(2;0) jest środkiem odcinka KM o poczatku w punkcie K=(0;4). Jego koniec ma współrzedne?
3.Pole trojkata, jaki wyznacza prosta o równaniu y=-3x+6 przecinajac osie układu wspołrzednych wynosi: a=18,b=9,c=12,d=6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T18:13:40+01:00
1) |AB|² = (4 + 1)² + (1 - 6)²
|AB|² = 25 + 25
|AB| = 5√2
Obw. = 4 * 5√2 = 20√2

2) S = (2;0) K = (0;4) M = (Xm;Ym)
Xs = (Xm + Xk) * ½ => Xm = 2 * Xs - Xk
Ys = (Ym + Yk) * ½ => Ym = 2 * Ys - Yk
Xm = 2 * 2 - 0 = 4
Ym = S * 0 - 4 = -4
M = (4;-4)

3) y = -3x + 6
miejsce przecięcia z osią OX
y = 0 => 0 = -3x + 6 => x = 2
miejsce przecięcia z osią OY
x = 0 => y = 6

P = 2 * 6 / 2 = 6
2 3 2